Ķemeros atjaunos Tūristu ielu un izbūvēs autostāvvietu E.Dārziņa ielā

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. marta sēdē deputāti nobalsoja PAR grozījumiem Jūrmalas pilsētas investīciju plānā un pašvaldības budžetā, atbalstot “Tev,Jūrmalai!” iniciatīvu, kas, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam „Stratēģiskās daļas un rīcības plānu”, paredz Ķemeros atjaunot Tūristu ielu, t.sk. skvēru Tūristu ielā 2A un izbūvēt autostāvvietu E.Dārziņa ielā 17, kā arī veikt degradētās teritorijas revitalizāciju 4.3077ha platībā. Projekta kopsumma tiek plānota 2 767 799.18 EUR apjomā. Pašvaldības kopējais izmaksu ieguldījums projektā paredzēts 1 547 799.18 EUR, savukārt ERAF finansējums 1 220 000.00 EUR apjomā!
http://www.livland.lv/musu-stasts/vakances/article/skvera-turistu-iela-2a-kemeros-atjaunosana.html

“Tev,Jūrmalai!” deputāts Guntis Grūba