Ķemeru iedzīvotāju 2019. gada 28. marta tikšanās ar deputātu Aivaru Ozoliņu Ķemeros.

Būtiskākie pārrunātie jautājumi:

 •  Par kapa vietām Jūrmalā vairs nevajadzēs maksāt. Tie, kuri nav samaksājuši, var atviegloti uzelpot, diemžēl maksātāji naudu atpakaļ saņemt nevarēs;
 • “Sprīdītis” jau pāris mēnešus atrodas jaunās telpās Slokā, iestādei ir jauna vadība. “Paspārne” tā arī paliek Ķemeros. Ir problēmas ar ēdināšanas nodrošināšanu, jo par budžetā paredzētajiem līdzekļiem grūti nodrošināt četrreizēju ēdināšanu 7 dienas nedēļā;
 • Izskan sūdzības par ēdināšanas zemo kvalitāti Ķemeru pamatskolā – ēdiena kvalitāte nav apmierinoša un bieži tas ir atdzisis. Iedzīvotāji piedāvā kā risinājumu ēdināšanu skolai nodrošināt no bērnudārza virtuves;
 • Diskusijās par “Atvases” pievienošanu Jūrmalas valsts ģimnāzijai piedalījās arī Normunds Kazakevičs no partijas “Tev, Jūrmalai”, Nav īsti skaidrības, kā šī apvienošana notiks, nav arī skaidrs, kā šī apvienošana palielinās bērnu skaitu vidusskolas klasēs, jo jau šobrīd ~90% no sākumskolas beidzējiem dodas uz ģimnāziju, taču pēc pamatskolas daudzi izvēlas mācīties citur un nepaliek ģimnāzijā. Iedzīvotāji kā risinājumu piedāvā katrai skolai veidot savu novirzienu, lai vecāki var izvēlēties piemērotāko un lai Jūrmalai būtu skaidrs piedāvājums un tā varētu veiksmīgāk konkurēt izglītības jomā ar citām pilsētām;
 • Jaunā nodarbinātības veicināšanas programma jau uzsākusi darbu, ir strādāts arī sakopšanas darbos Ķemeros, taču Lielajai talkai vēl vācamā pietiks;
 • Uldis K.  ierosina priekšlikumus Administratīvi teritoriālajai reformai – paplašināt Jūrmalas teritoriju vai pievienot tai lauku teritoriju (piegulošos pagastus);
         
 • Ķemeros “Tautu dejas” avots tiks rekonstruēts, taču nav zināms, vai pa to nāks minerālūdens vai parasts dzeramais ūdens – atkarīgs no vienošanās ar urbuma īpašniekiem;
 • Agnese Balandiņa ziņo, ka nav apstiprināts neviens no konkursam iesniegtajiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem. Ķemeru luterāņu draudzes projekts (Baznīcu naktij) netika apstiprināts līdzfinansējuma trūkuma dēļ, bet brīvprātīgo ugunsdzēsēju projekts, kas padarītu Ķemeru svētkus krāšņākus, netika apstiprināts ar formālu iemeslu – dēļ pārrakstīšanās kļūdas un EUR 0,60 kļūdas tāmē. 
  (Jāatzīmē, ka Jūrmalas iedzīvotāju iniciatīvas projektu prasības ir tikpat striktas kā ES projektiem, taču tehniskais atbalsts būtiski atpaliek, piemēram, tāmes veidlapa vēl arvien jāaizpilda Word formātā, nevis Excel formātā ar iekļautām formulām, kuras nepieļautu šādu EUR 0,60 kļūdu rašanos. Jāņem arī vērā, ka iedzīvotāju iniciatīvas projektus raksta nevis profesionāļi, bet entuziasti savā brīvajā laikā, tādēļ striktās prasības un atbalsta trūkums šķiet vēl jo vairāk mulsinošs);

Izvērtās diskusija par satiksmes drošibu vairākās Jūrmalas pilsētas vietās:

 1. Vietā pie Ventspils šosejas un Jēkabpils ielas krustojuma ir jāveic divi slikti pārskatāmi kreisie pagriezieni, lai nogrieztos uz Kauguriem. Tā vietā nepieciešams izveidot apļveida krustojumu. 
 2. Skolas ielas un Nometņu ielas krustojumā regulāri ir avārijas situācijas, jo brauktuve pie krustojuma ir pietiekami plata, lai blakus nostātos 2 mašīnas, bet otrā pusē krustojumam ir tikai viena josla. Nepieciešams skaidrs brauktuves marķējums un satiksmi regulējošas zīmes.
 3. Pagrieziens uz Ķemeriem no a/c A10 Rīga-Ventspils diennakts tumšajā laikā slikti pārskatāms, bīstams gājēju dēļ. Nepieciešams ierīkot apgaismojumu.

Svarīgi datumi:

 • Putnu dienas šogad  būs 6.-7. aprīlī. Visi mīļi gaidīti Meža mājā.
 • Lielā talka būs 27. aprīlī, bāzes vieta – Ķemeros, Zaļumballes laukumā. Šogad atkritumu vākšanā plānota, šķirojot tos. Sīkāk par iespējām talkot var uzzināt Lielās talkas mājas lapā: https://talkas.lv/. Pēc talkas, kā katru gadu, būs iespēja pieteikt izvešanai lielgabarīta atkritumus. Izskan ideja, ka Ķemeros (un ne tikai) vajadzētu sarīkot Mazo talku rudenī, kad putniem beidzies ligzdošanas periods un var strādāt ar krūmgriezi un citu trokšņainu tehniku.

„Tev,Jūrmalai!” deputāts Aivars Ozoliņš