Komisijas

Ētikas komisija
  • Marts Greza
  • Diāna Kaļva
  • Indra Krumberga.

Revīzijas komisija
  • Mārtiņš Stulpiņš
  • Laila Šakaite
  • Mārtiņš Visockis