Laba ziņa!

“Pēc mūsu, opozīcijas deputātu, ierosinājuma Ķemeros beidzot izbūvēts rotaļu laukuma paplašinājums pusaudžiem un pieaugušajiem. 
Novietoti jauni soliņi. Vēl tiks novietotas trīs puķu kastes, lai skaistāk.”

“Tev, Jūrmalai!” deputāts Mārtiņš Stulpiņš