Mārtiņš Visockis – Jūrmala pieder jūrmalniekiem, visi līdzekļi Jūrmalas pašvaldības budžetā ir mūsu kopējā nauda, kurai jākalpo jūrmalnieku interesēs.

Esmu jūrmalnieks. Izaudzis Dubultos, bet nu jau vairāk kā 10 gadus dzīvoju Valteros. Daudzus gadus esmu strādājis uzņēmumā Jūrmalas ATU (no 1995. līdz 2008. gadam), šobrīd nodarbojos ar sev piederošā īpašuma apsaimniekošanu un izīrēšanu. 1991. gadā pabeidzu Majoru deviņgadīgo skolu, 1994. gadā absolvēju Pumpuru vidusskolu. 2011. gadā saņēmu bakalaura grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Starptautisko attiecību nodaļā, 2016. gadā saņēmu maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Reizi četros gados Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas. Katras Latvijas pilsētas sabiedrība izvēlas savus pārstāvjus, kurus pilnvaro apsaimniekot kopējos līdzekļus pilsētas un iedzīvotāju labā. Drīz pienāks brīdis, kad arī katram jūrmalniekam nāksies izvēlēties savu pārstāvi vietējās pašvaldības Domes sastāvā.

20. gadsimta sākumā vācu domātājs Makss Vēbers ir izteicis, manuprāt, monolītu domu saistībā ar politiku kā profesiju – „Pastāv divi veidi, kā no politikas izveidot savu profesiju: vai nu dzīvot „priekš” politikas, vai arī dzīvot „no politikas”. Manā gadījumā un mūsu partijas griezumā, politika kā profesija atbilst pirmajam variantam, proti, dzīvot „priekš” politikas nevis „no politikas”.

Es vēlos redzēt Jūrmalu sakārtotu, kurā jūrmalnieku deleģētie politiskās varas pārstāvji strādā PRIEKŠ jūrmalniekiem un saimnieciski apsaimnieko jūrmalnieku kopējos līdzekļus. Jā! Tieši jūrmalnieku līdzekļus, nevis pilsētas mēra vai domes deputātu, vai kādu citu administratīvo personu un ierēdņu līdzekļus. Jūrmala pieder jūrmalniekiem, visi līdzekļi Jūrmalas pašvaldības budžetā ir mūsu kopējā nauda, kurai jākalpo jūrmalnieku interesēs.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, mans mērķis iesaistīties Jūrmalas pilsētas pārvaldībā ir strādāt jūrmalnieku interesēs un veidot Jūrmalu kā jūrmalnieku mājas, nevis aizslēpjoties aiz skaļiem lozungiem un svētku rīkošanu, papildināt savu labklājību.

Galvenās lietas, kurām vēlos pievērst uzmanību:
Nekustamā īpašuma nodokļa minimalizēšana. To pieļauj Latvijas Republikas likumdošana. Balstoties uz likumu par nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams samazināt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam praktiski līdz 0% likmei (Latvijas likumdošana paredz pašvaldībām noteikt NĪN 0,2-1,5%, šobrīd ir 1,5%, jābūt ir 0.2% vienīgajam īpašumam un vietējiem uzņēmējiem);
Komunālo pakalpojumu un maksājumu savešana kārtībā. Gadu desmitiem par to tiek runāts, bet tam netiek pievērsta vērība no Domes puses. To ir elementāri sakārtot, lai katrs maksā par sevi, lai nebūtu jāmaksā par 70% siltuma zudumiem, lai nebūtu jāapmaksā negodprātīgo īrnieku parādi. Visam tam ir nepieciešama griba un profesionalitāte;
Sakārtota pilsētas infrastruktūra. Proti, ceļi, ietves, daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi, veloceliņi, visas Jūrmalas ielas ar asfaltētu segumu. Papildus kanalizācija un ūdens pieejamība visā pilsētā.

Tas nav daudz, bet tas ir ļoti svarīgi katram jūrmalniekam neatkarīgi no vecuma. Manuprāt, šobrīd ir pēdējā iespēja mainīt pastāvošo lietu kārtību, jo valsts kopumā un attiecīgi Jūrmala degradē, tāpēc ka politiķi dzīvo „no politikas”.

Es dzīvoju tepat starp jums, Valteros, esmu vietējais, esmu jūrmalnieks un tāds vienmēr būšu. Lai lauztu un mainītu šo pastāvošo, ačgārno un nepieņemamo sistēmu – aicinu vēlēšanās balsot par partiju „Tev Jūrmalai”.

Par Tavu un mūsu Jūrmalu!
Cieņā, Mārtiņš Visockis

Atbildēt