Pēteris Začests – Jūrmalas attīstība nav iespējama bez cieņas izrādīšanas pilsētas vēsturei

Esmu dzimis, audzis un visu mūžu nodzīvojis Jūrmalā. Tāpat kā mani senči jau vairākās paaudzēs. Līdz 18 gadu vecumam biju mellužnieks, tagad dzīvoju Asaros.

Visus skolas gadus aizvadīju vienā skolā – Pumpuru vidusskolā. Pēc tam Latvijas Universitātē studēju ģeogrāfiju un sabiedrības vadību, ir bakalaura grāds ģeogrāfijā un maģistra grāds sabiedrības vadībā.
Lai arī mans ikdienas darbs paiet aviācijas sfērā, nepārtraukti esmu sekojis notiekošajam savā pilsētā. Gadu gaitā pilsētā paveikts ne mazums labu darbu, tomēr esmu pārliecināts, ka iespējams izdarīt vēl vairāk un darboties vēl efektīvāk.


Jūrmalu es redzu kā attīstītu kūrortpilsētu, kurā tūrisms un izklaide spēj sadzīvot ar vietējo iedzīvotāju vēlmi pēc klusuma un miera. Mūsu pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums 33 kilometru garumā tam ir ļoti piemērots. Piemēram, ja Salacgrīva un Liepāja spēj pulcēt desmitiem tūkstošu cilvēku uz lieliem mūzikas festivāliem, esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī Jūrmalā varētu notikt kas līdzīgs, turklāt vietā, kur tas itin nemaz netraucētu miera un klusuma cienītājus. Tas krietni veicinātu ne tikai starptautisku pilsētas atpazīstamību, bet arī vietējo uzņēmējdarbību.

Uzskatu, ka Jūrmalas attīstība nav iespējama bez cieņas izrādīšanas pilsētas vēsturei. Tāpēc jaunu sabiedrisko vai dzīvojamo ēku būvniecībai jānotiek, iekļaujoties vēsturiskajā apbūvē, nevis nomācot to. Pilsētas attīstībai jānotiek respektējot vietējos iedzīvotājus, vietējās tradīcijas un vēsturiskās vērtības.
Es ticu, ka Jūrmala var būt ļoti veiksmīga kūrortpilsēta, kurā labi jūtas gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji.

Tev, Jūrmalai!
Pēteris Začests

Atbildēt